Đinh 3Thép dây2- DÂY THÉPve sinh cong nghiep10. LƯỚI INOXDich vu ve sinhdich vu ve sinh cong nghiepDây thép 210. LƯỚI INOX
  • Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THẮNG HÀ

Địa chỉ: khu trung tâm xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 8800 911 - 0915 397 633

Email: thanghasteel@gmail.com - Website: www.thepthangha.com